Helbach Stichting

Eind 2007 is de Prof. Mr. E.A. van Nieuwenhoven Helbach Stichting opgericht op initiatief van de Vereniging voor Intellectuele Eigendom en de Stichting Bijzondere Leerstoel IE Utrecht en sinds medio 2007 beschikt deze stichting over middelen om haar doelstelling te kunnen gaan invullen.

Deze stichting heeft ten doel het bevorderen van innoverend wetenschappelijk onderzoek en onderwijs van, respectievelijk over vraagstukken met betrekking tot het intellectuele eigendomsrecht in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het ontwikkelen en stimuleren van initiatieven, projecten en publicaties die verband houden met de studie van, het wetenschappelijk onderzoek naar en het onderwijs in alle aspecten van het intellectuele eigendomsrecht, alsmede het verlenen van financiële steun aan een en ander.